Senioren

SWOVE richt zich met haar inzet op het voorkomen en bestrijden van kwetsbaarheid bij zelfstandig wonende oudere Veldhovenaren en hun mantelzorgers. Kwetsbaarheid kan ontstaan door (een combinatie van) sociale, fysieke en economische factoren. Met het bevorderen van de zelfredzaamheid ten aanzien van deze factoren zorgt SWOVE er voor dat een (zorg)afhankelijke positie zo lang mogelijk wordt uitgesteld en dat de ervaren kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk is.