Over ons

Vanaf 1970 werkt SWOVE aan het welzijn van kwetsbare burgers uit de gemeente Veldhoven en dan met name gericht op ouderen, mensen met beperkingen en hun mantelzorgers. Met een klein team van 11 professionals en met een netwerk van 215 gedreven vrijwilligers zit SWOVE in de ‘haarvaten’ van de Veldhovense samenleving. Om onze doelen te bereiken werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, ouderenorganisaties, belangenorganisaties, woningcorporaties, zorgaanbieders, huisartsen en natuurlijk met de gemeente als opdrachtgever en op onderdelen als samenwerkingspartner.

Wat doet SWOVE allemaal? klik hier.

Van links naar rechts op de foto:  Ans van Kuik (Directeur), Mirjam Buur (Administratief Medewerkster),  Anke van Hest (Mantelzorgcoördinator), Marianne van der Ven (Coördinator Maaltijdvoorziening), Hannie Bergmans (Mantelzorgconsulent & DementieCafé), Ans van Kasteren (Ouderenadviseur & Samen de dag door), Ellen Stevens (Ouderenadviseur en Vrijwillig Ter Zijde (VTZ)), Carolien van der Heijden (Adviseur Welzijn Wonen Zorg & DementieCafé), Helmy van der Dussen (Office manager), Marion van Bekkum (Ondersteuner Samen de dag door / Steunpunt Mantelzorg), Deveny Koch (Ouderenadviseur & Veldhopper) en Patricia Kohlen (Ouderenadviseur & Specialist Eenzaamheid).