Missie en visie

Missie:

Aangenaam en waardig ouder worden op uw eigen manier!

Swove is een flexibele- en innovatieve welzijnsorganisatie die zich richt op het verhogen van de kwaliteit van leven en het voorkomen en verminderen van kwetsbaarheid bij ouderen en mantelzorgers. Wij willen er, samen met andere partijen, zorg voor dragen dat ouderen waardig oud kunnen worden in hun eigen omgeving en kunnen participeren in de inclusieve samenleving van Veldhoven. Dit doen wij samen met ruim 200 vrijwilligers die het fundament en gezicht van onze organisatie vormen. SWOVE verbindt inwoners van Veldhoven en organisaties – informeel en professioneel – en is kennispartner op het gebied van eenzaamheid, dementie, dementievriendelijke gemeente, mantelzorgondersteuning en informele zorg.

Visie:

Ondersteunend en verbindend!

SWOVE stimuleert en informeert Veldhovenaren op een eigen wijze die inspirerend werkt en aanzet tot actie om het zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen mogelijk te maken. We richten ons hierbij op het ontplooien en versterken van de eigen kracht. We bieden samen met andere organisaties preventief en op aanvraag ondersteuning aan ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers, versterken sociale netwerken en ontwikkelen nieuwe vraaggerichte initiatieven.
SWOVE is een flexibele- en innovatieve organisatie die haar ondersteuning, activiteiten, en de werving en inzet van vrijwilligers aanpast als ontwikkelingen daarom vragen. De focus zal hierbij verschuiven naar meer inzet op netwerkversterking binnen de wijken.

Meer weten van SWOVE: klik hier.