Stichting Vrienden van SWOVE

De Stichting Vrienden van SWOVE vinden de diensten van SWOVE waardevol en geloven in hun missie. Daarom zetten we ons in om donaties en giften in te zamelen voor deze welzijnsorganisatie.

Want hoewel SWOVE grotendeels draait op subsidie van de gemeente Veldhoven, zijn daarnaast sponsoren en Vrienden nodig om zo’n uitgebreid dienstenpakket blijvend aan te kunnen bieden.

Word ook Vriend van SWOVE

En bouw mee aan een prettige samenleving in Veldhoven waar mensen zorgdragen voor elkaar. Als dank voor uw vriendschap ontvangt u in het voor- en najaar een kijkje achter de schermen via een uitgebreide nieuwsbrief. En nodigen wij u uit voor een jaarlijkse thema-avond, exclusief voor Vrienden van SWOVE.

Wat betekent uw vriendschap voor ons

Heel veel! Uw gift helpt SWOVE namelijk bij de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen, die niet uit het reguliere budget kunnen komen. Ook wordt uw bijdrage ingezet voor de opleiding van vrijwilligers, extra begeleiding en activiteiten. En duurzame investeringen voor de toekomst.

Hoe kunt u ons steunen?

Als u SWOVE een warm hart toedraagt, kunt u ons financieel steunen door een (eenmalige) gift over te maken op rekening NL40 RABO 0349 6726 95 t.n.v. Vrienden van SWOVE.

ANBI

De Stichting Vrienden van SWOVE is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Kijk voor alle opties hoofdstuk ‘ANBI’.

Sponsort u liever

Ook daar zij wij heel blij mee! Bedrijven die ons willen sponsoren zijn eveneens onmisbaar. Sponsoring kan in natura of via een financiële gift. Sponsors ontvangen in het voor- en najaar de Nieuwsbrief SWOVE en uw naam wordt vermeld op het sponsorbord in de hal van ons gebouw. Ook voor bedrijven geldt dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en we kijken graag wat bij u past.

Klik hier om de folder te downloaden