Ouderenadvisering en professionele cliëntondersteuning

De ouderenadviseurs van SWOVE bieden onafhankelijke ondersteuning op het gebied van welzijn, wonen en zorg aan Veldhovense senioren. Wij doen dit o.a. in de vorm van cliënt ondersteuning. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, wegwijs maken en ondersteunen bij de voorbereiding van een aanvraag of klacht.

Wilt u meer weten neem gerust contact met de ouderadviseur in uw eigen wijk:

Daarnaast hebben we kennis van verschillende thematieken zoals:

Dementie: De signalenkaart
Eenzaamheid: Folder Eenzaamheid
Rouw en verlies:  ‘Wij zijn er voor ú’

Meer informatie: klik hier.