Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers, vrijwilligers en cliënten terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag door aan SWOVE gelieerde vrijwilligers of medewerkers. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

De vertrouwenspersoon bij SWOVE is de heer A. Diepstraten. Hij is per mail te bereiken via adiepstraten1@outlook.com