Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers, vrijwilligers en cliënten terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag door aan SWOVE gelieerde vrijwilligers of medewerkers. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

Interne vertrouwenspersoon : Annelie Kwakkelaar (bestuurslid) te bereiken op 0499-33 02 26

Externe vertrouwenspersoon : Windy de Weerd 06-20 39 08 13