Privacy wetgeving

Op 25 Mei 2018 trad de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. SWOVE is als organisatie in het kader van de AVG verplicht om zorgvuldig met cliëntgegevens om te gaan.  In onze Privacy Statement kunt u lezen waarom we deze gegevens vastleggen en welke maatregelen wij nemen om deze gegevens te beveiligen.

Privacystatement SWOVE