Bestuurssamenstelling en statuten

De samenstelling van het bestuur van SWOVE ziet er per 01/05/2021 als volgt uit:

– Dhr. H. (Henk) Coppens (voorzitter)
– Dhr. R. (Rob) Goudvis (secretaris)
– Dhr. M. (Tiny) Renders (penningmeester)
– Dhr. A. (Aad) Faasen (lid)
– Mw. A. (Annelie) Kwakkelaar (lid)
– Dhr. R. (Rob) Slegers (lid)
– Dhr. P. (Piet) Wijman (lid)

 

De statuten van SWOVE kunt u hier inzien: Statuten van SWOVE