Vrijwillig Ter Zijde (VTZ)

Vrijwilligers van Vrijwillig Ter Zijde (VTZ) ondersteunen mensen die in de thuissituatie de zorg hebben voor iemand met dementie of voor iemand die terminaal is. Zij helpen de mantelzorger met hun aanwezigheid. Zo krijgen mantelzorgers even tijd voor zichzelf (respijtzorg).

Hieronder de coördinator van VTZ en vervolgens een tevreden klant aan het woord:

Kunt u deze hulp gebruiken, neem dan contact met ons op 040- 254 00 66

Meer informatie: klik hier