Onze diensten

Wie zelfredzaam is, kan zichzelf redden op alle levensterreinen, zonder of met zo min mogelijk professionele ondersteuning. Sommige ouderen hebben in meer of mindere mate ondersteuning nodig van familie, vrienden en/of buren. Eventueel is aanvullende ondersteuning door vrijwilligers of professionals nodig. SWOVE draagt op verschillende manieren bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en zelfregie van ouderen en diens mantelzorgers. Met praktische diensten zoals de warme maaltijdvoorziening, Veldhopper en Vrijwilliger Ter Zijde. Maar ook door tijdig te informeren over mogelijkheden en voorzieningen om langer zelfstandig te kunnen wonen.