Terug naar nieuws

Samenkracht80+ Locatie Parklaan

Samenkracht80+ heeft vandaag (1 november) zijn eerste bijeenkomst gehad op de locatie Parklaan van RSZK. Samenkracht80+ is een methodiek, gericht op het erkennen, waarderen en inzetten van de kennis en kunde van de oudste generaties: mensen van rond de tachtig en ouder. Deze methodiek is een groepsactiviteit en biedt ouderen een podium om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar te delen en actief uit te dragen richting professionals en politiek. Dat gebeurt door hierover op grond van gelijkwaardigheid in gesprek te gaan en zinvolle acties te ondernemen.

Een mooie opkomst van 9 personen (staan niet allemaal op de foto) die met 2 vrijwilligers van SWOVE het gesprek aangaan over 80+ en de mogelijkheden die ze voor zichzelf of de ander kunnen hebben. over 2 weken vindt de vervolgbijeenkomst plaats. Heeft u hier vragen over? stuur een PB of email naar: p.kohlen@swove.nl
Telefonisch zijn we elke dag te bereiken tussen 9.00-12.00uur.