Terug naar nieuws

Renée wellicht maaltijdbezorger bij SWOVE! U ook?

't Is kwart over elf. Vijf auto's staan bij elkaar op het parkeerterrein van centrum De Heiberg in Veldhoven-dorp. De chauffeurs staan met elkaar te kletsen. Ze wachten op de auto van Cateraar Content, de Westerhovense firma, die de maaltijden komt brengen. Maaltijdbezorgers zijn het dus, die ieder een week lang een van de vijf routes rijden om vervolgens na een of twee weken -soms als invaller- opnieuw naar de parkeerplaats te komen om een van de andere routes voor haar/zijn rekening te nemen.

Renée is er ook. Misschien dat zij ook als bezorger aan de slag gaat. Maar eerst wil ze toch wel wat meer van de hoed en de rand weten. Daarom gaat ze met een van de rijders een ochtend mee, zodat ze weet wat haar te wachten staat. Haar is al wel verteld, dat alleen ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen koken in aanmerking kunnen komen voor deze dienstverlening van Swove, Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven. De praktijk, zo vertellen haar de bezorgers, maakt duidelijk dat de ene klant niet de andere is. Sommigen kunnen nog nauwelijks met hun rollator de deur bereiken, anderen zijn zo vergeetachtig dat ze niet meer weten welke dag het is en sommigen hebben het erg moeilijk met hun eenzaamheid. Maar er zijn er ook aan wie je van de buitenkant niet kunt zien, waarom ze hun potje nog niet zelf koken, maar die dat toch niet meer kunnen.

Renée hoeft net zo min als de anderen al die problemen op te lossen. Maar dat zij en de anderen in ieder geval iedere dag even hun gezicht laten zien maakt het bezorgen zo waardevol. Het aan de medewerkers van Swove doorgeven als er wat aan de hand is, geeft hen de mogelijkheid familie en deskundigen in te schakelen.

Als Renée met zijn kompaan de route rijdt, die Zeelst en Meerveldhoven aandoet, komt ze aan de weet dat er ook in huize Sele een aantal klanten voor de bezorging zijn, maar dat er daarnaast heel wat bewoners meedoen aan de gemeenschappelijke maaltijd, die Content eveneens levert en die in de gemeenschappelijke ruimte door vrijwilligers wordt opgediend. Zo'n voorziening is er op vier plaatsen gedurende de vijf wekelijkse werkdagen in Veldhoven en wordt ook door Swove georganiseerd. Vervolgens zorgen de bezorgers er dan weer voor, dat zij die dat willen, op vrijdag voor in het weekend koel-versmaaltijden krijgen.

Natuurlijk wordt Renée ook verteld, dat het van belang is te weten welke wijken er allemaal zijn en hoe die per auto het makkelijkst bereikt kunnen worden. Een kaart van Veldhoven is daarbij een eerste vereiste. Dat er heel wat Veldhovenaren zijn die graag achterom bediend willen worden, staat meestal op lijst van te bezoeken adressen vermeld. Nee, een salaris voor het werk krijgt Renée niet, maar wel wordt er een km-vergoeding gegeven, waarmee de autokosten betaald kunnen worden.

Het ziet er naar uit, dat Renée maaltijdbezorger wordt. De vraag die nu nog overblijft, is of u, man dan wel vrouw, het team van maaltijdbezorgers wilt komen versterken. Informeer gerust eens bij Swove. Iedere morgen bereikbaar via tel 254.00.66. Kijk ook eens verder op deze website, zodat u aan de weet komt wat Swove nog meer doet met hulp van vrijwilligers.

Poul de Gier
Maaltijdbezorgers bij Swove