Terug naar nieuws

Rabobank Club Support actie: Realiseert u samen met SWOVE een nieuw eetpunt in Veldhoven?

SWOVE wil graag voor senioren in Veldhoven een nieuw eetpunt realiseren, als aanvulling op de bestaande eetpunten. Om een sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen, en bovendien een gezonde maaltijd te nuttigen, worden senioren uitgenodigd om samen te eten. Onze vrijwilligers hopen hiermee bij te dragen aan het langer zelfstandig thuis wonen.

Helpt u ons mee? Stemmen kan via: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen