Terug naar nieuws

Oktober, SWOVE en Gemeente Veldhoven starten met Digitale Dagbesteding

Ouderenzorgorganisatie Oktober, welzijnsorganisatie SWOVE en gemeente Veldhoven starten in maart met het bieden van digitale dagbesteding aan senioren.

Bij digitale dagbesteding worden interactieve, online activiteiten aangeboden. Senioren worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan sociale, creatieve en beweegactiviteiten vanachter een beeldscherm. Denk hierbij aan samen de krant doornemen, geheugenspellen of gezamenlijk gymmen vanuit je huiskamer. Op deze manier komen senioren laagdrempelig in contact met elkaar en bespreken ze voor hen zinvolle onderwerpen. Ans van Kuik, directeur SWOVE, licht toe: ''Onze betrokken organisaties willen graag dat senioren een zinvolle dag hebben en willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Wij zijn ervan overtuigd dat digitale dagbesteding hieraan kan bijdragen''.

De laatste jaren is er behoefte ontstaan om de reguliere dagbesteding op een andere manier vorm te geven. Ouderen willen of kunnen niet altijd deelnemen aan fysieke dagbesteding. Bijvoorbeeld omdat het vervoer naar de locatie lastig blijkt of dat senioren het niet fijn vinden om een hele dag met anderen samen te zijn. Daarnaast neemt naar verwachting het aantal mensen dat behoefte heeft aan dagbesteding toe door de vergrijzing en kan het aanbod aan fysieke dagbesteding deze vraag niet bijbenen.

Rob Slegers, manager Services, Vastgoed en Automatisering van Zorg in Oktober vult aan: ''Door de toename van ouderen die langer thuis blijven wonen is er behoefte ontstaan aan een ruimer en gevarieerder aanbod. Tegelijkertijd worden ouderen ook digitaal vaardiger.  Digitale dagbesteding kan hiermee een mooie aanvulling zijn op het bestaande aanbod van fysieke dagbesteding." Digitale dagbesteding zal in 2023 een pilot zijn. Bij voldoende animo en succes zal digitale dagbesteding structureel aangeboden worden. Wethouder Huub Stroeks van gemeente Veldhoven beaamt dat: “We streven ernaar dat alle inwoners van Veldhoven een goed leven kunnen leiden, ook als ze ouder worden. Een goede dagbesteding draagt daaraan bij en dat dat straks ook digitaal kan, is een waardevolle aanvulling.”

De pilot is mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inzet en middelen van het VVT-Platform Zuidoost-Brabant. De uitdagingen in de ouderenzorg stapelen zich op. In regio Zuidoost-Brabant hebben Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) in samenspraak met het CZ-zorgkantoor zich verenigd in het VVT Platform Zuidoost-Brabant met als doel het vernieuwen en verbeteren van de ouderenzorg in de regio.

Wilt u meer informatie over deelname aan dit project of vindt u het leuk om als vrijwilliger te ondersteunen? Neem dan contact op met SWOVE via telefoonnummer 040-3038867.