Voor anderen zorgen

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar zorgdragen voor elkaar kost energie, tijd en aandacht. Zoeken naar nieuwe manieren om met elkaar door het leven te gaan. SWOVE faciliteert mantelzorgers en naasten met informatie, door tijdelijk te ontlasten en een luisterend oor te bieden. Met diensten als:

- Vrijwillig Ter Zijde
- Informatiepunt Dementie
- Dementheek Veldhoven
- Steunpunt Mantelzorg
- Mantelzorgwaardering 2019
- Respijtzorgprojecten
- Aandacht voor Eenzaamheid

Daarnaast organiseren we regelmatig (respijt)activiteiten voor mantelzorgers om op te laden en er even uit te zijn. Hier is in 2019 veel gebruik van gemaakt. Degene voor wie men zorgt, of een vriendin, mag dan mee maar dat hoeft niet.

Vrijwillig Ter Zijde

Een van de diensten binnen SWOVE is Vrijwillig Ter Zijde (VTZ). Hierin werken 28 vrijwilligers die respijtzorg verlenen aan mantelzorgers. Ze ontlasten mantelzorgers door aanwezig te zijn bij de cliënt, ook in de laatste levensfase. Mantelzorger krijgen zo de ruimte om even te sporten, een boodschapje te doen en weer op te laden. VTZ is er voor mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), extreme kwetsbaarheid en mensen in de palliatieve fase. Respijt op maat
Elke mantelzorger is anders, daarom bieden we maatwerk aan. Onze vrijwilligers vervullen daarbij een dubbelfunctie. Zij ondersteunen de cliënt, maar zijn er ook voor naasten. Dit wordt enorm gewaardeerd. Bij palliatieve diensten is er vaak na het overlijden nog contact met de nabestaanden. De vrijwilliger heeft het hele proces meegemaakt en begrijpt daardoor de mantelzorger als geen ander. Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is in 2019 met 25% gedaald tot 28 personen. Het merendeel van de vrijwilligers is gestopt vanwege gezondheidsredenen. De gemiddelde leeftijd van VTZ’ers is hoog. Scholing en intervisie
Een complexe doelgroep vraagt om goede scholing van vrijwilligers en persoonlijke begeleiding. SWOVE heeft daarom in 2019 een trainer opgeleid om alle vrijwilligers een basiscursus te geven. Daarnaast hebben zijn trainingen gevolgd via Hospice De Regenboog, Hospice De Populier en ’t Cursushuys. In 2019 hebben we acht intervisiebijeenkomsten gehouden. Vrijwilligers hebben deze als prettig ervaren: “(..)erg bruikbaar in de praktijk en een goede uitwisseling met andere deelnemers”. Korte lijnen maken sterk
Cliënten, mantelzorgers en VTZ-vrijwilligers hebben met veel zorgaanbieders te maken. Een goede afstemming met de verschillende partijen is belangrijk. Daarom werken we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners en de Thuiszorg. Ook zijn we in gesprek met het Netwerk Palliatieve Zorg Thuis (PaTz) om als SWOVE aan te sluiten met het focusgebied Veldhoven. 25 Jaar VTZ
Op 17 april 2019 vierde VTZ haar zilveren jubileum. Een bijzonder moment dat we gevierd hebben met 40 voormalige en huidige vrijwilligers van VTZ. En wethouder Mariënne van Dongen. Het werd een lekkere en feestelijke middag met eten, sketches en creatieve workshops door Vertelclub Verve, Toneelclub Marvilde en Kunst bij Nicole. Wethouder Mariënne van Dongen. Herkenbare sketches zorgden voor een lach tijdens het zilveren jubileum van VTZ

Informatiepunt dementie

Dementie is een aandoening die veel vraagt van cliënten en omgeving. Zeker nu mensen langer thuis blijven wonen. Ieder uur komen er in Nederland vijf mensen met een vorm van dementie bij. SWOVE heeft een informatiepunt Dementie dat goed en druk wordt bezocht. Een informatiepunt voor:
 • Mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • Vrijwilligersorganisaties in de informele sector
 • Professionals in welzijn, wonen en zorg
 • Professionals in het zakenleven en winkeliersverenigingen
Wijzer door VR-ervaring
Met behulp van Virtual Reality wil SWOVE mantelzorgers laten ervaren hoe het is om dementie te hebben. De voorbereidingen voor de aankoop van een VR-bril zijn in volle gang. In februari 2020 zullen we deze inzetten ter ondersteuning van mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen.

Dementheek Veldhoven

Onze ouderenadviseurs hadden een droom: een laagdrempelige uitleen-, ontmoetings- en informatieplek voor mensen met geheugenproblemen en mensen met dementie. Samen met Bibliotheek Veldhoven hebben we hard gewerkt en op 13 september 2019 was het zover. In aanwezigheid van mw. Marjan Berk zijn de deuren van de Dementheek geopend. Marjan Berk :”Door het schrijven ben ik in contact gekomen met dementie.” Lezen, ontmoeten, beleven, verbinden
In de Dementheek vind je informatie over geheugenproblemen en het zorgen voor mensen met dementie. Maar er staan ook boeken over vroeger, spellen, films, romans en kinderboeken over dementie. Daarnaast is het een gastvrije ontmoetingsplek met passende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten.

SWOVE is volledig verantwoordelijk voor de werving en selectie van deskundige vrijwilligers voor de Dementheek. En we zorgen door scholing dat het kennisniveau hoog blijft. De Belevenistafel krijgt jong en oud aan het spelen

Mantelzorgwaardering

In 2019 hebben we 156 meer waarderingen uitgedeeld dan in 2018, een toename van 9%. Daarbij zien we dat steeds meer mantelzorgers in aanmerking komen voor een pluswaardering. We hebben actief beleid gevoerd om jonge mantelzorgers hun waardering te kunnen geven. Dat is gelukt. Het aantal jongerenwaarderingen is met ruim 20% gegroeid.
2019 % 2018 2017
plus 1396 75% 1272 1101
standaard 340 18% 333 370
jongeren 144 7% 119 102
totaal 1880 100% 1724 1573

Aandacht voor Eenzaamheid

In 2019 zijn er forse stappen gezet omtrent het onderwerp eenzaamheid. Het aanbod aan activiteiten gericht op ontmoeting is verder uitgebreid en nieuwe initiatieven zijn in ontwikkeling. Een van de ouderenadviseurs is opgeleid als Specialist Eenzaamheid. Met haar kennis kunnen we cliënten en professionals voorzien van praktische handvatten hoe om te gaan met eenzaamheid. Kennisdeling
Zo hebben we vanuit SWOVE een training eenzaamheid gegeven aan 45 thuiszorgmedewerkers van zeven wijkteams in Veldhoven. En presentaties verzorgd voor vrijwilligers en Bouwteam Zuid en Oost. Ook de buurtbrigadiers hebben een training aangevraagd voor alle wijkagenten in Veldhoven en de Kempen. Een datum wordt nog geprikt. Training eenzaamheid voor vrijwilligers Bewustwording brengt contact
In juli 2019 was SWOVE te gast op een bijeenkomst voor wijkverpleegkundigen. Onze presentatie is met veel enthousiasme ontvangen. En we merken dat hierna meer direct contact is gekomen tussen wijkverpleegkundigen en medewerkers van SWOVE om cliënten te bespreken en te bezoeken. Een positieve ontwikkeling.

Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg Veldhoven biedt ondersteuning, begeleiding, informatie en advies aan mantelzorgers. Het Steunpunt organiseert ontmoetingen voor mantelzorgers, recreatie en respijtzorg. Dit zijn onze resultaten over 2019 t.o.v. 2018:
 • 10 % meer mantelzorgers
 • 11 % meer individuele contactmomenten
 • 9 % meer Mantelzorgwaarderingen uitgereikt
 • 4 % meer deelnemers aan onze respijtactiviteiten
 • 14 % minder deelnemers aan groepsactiviteiten
In 2019 stonden 1865 mantelzorgers ingeschreven bij ons ingeschreven, onder wie 345 nieuwe aanmeldingen. We zien een trend over de afgelopen vier jaar dat het aantal ingeschreven mantelzorgers jaarlijks toeneemt met ca. 10%.

345 nieuw ingeschreven in 2019
174 uitgeschreven in 2019 Mantelzorgers in beeld
Vrouw (1315)
Man (550)
Mantelzorgers woonachtend in Veldhoven
Wel (1623)
Niet (242)
Leeftijd mantelzorgers
< 60 (57%)
> 59 (43%)
Ziektebeeld zorgvrager
Meer individuele contactmomenten
Ingeschreven mantelzorgers ontvangen regelmatig mail of post. Daarnaast spreken we mensen tijdens onze openingstijden, op afspraak en bij onze activiteiten. In 2019 hebben we meer (11%) en langer contact gehad met onze mantelzorgers dan het jaar ervoor.
15 min 30 min 45 min >59 min Totaal
2018 595 181 66 47 889
2019 554 259 85 87 985
Mantelzorgactiviteiten
In 2019 hebben we 805 deelnemers gehad bij de activiteiten van het Steunpunt. Dit is 14% minder dan 2018. Opvallend was dat er 20 activiteiten niet zijn doorgegaan. Hiervan waren er 10 op een avond gepland. Een aantal waren sportief van karakter (4) of lotgenotencontact (4). Mantelzorgers zoeken vooral ontspanning en een gezellig praatje Samen is gezelliger
We zien tijdens activiteiten dat mantelzorgers niet graag ergens alleen op af gaan. Daarom bieden we bij verschillende activiteiten de mogelijkheid om degene voor wie men zorgt mee te nemen. 404 mantelzorgers hebben daar gebruik van gemaakt. Ruim 10% meer dan in 2018.

Deelnemers groepsactiviteiten Steunpunt Mantelzorg
Uitsplitsing groepsactiviteiten 2017 2018 2019
Creatief 12 46 7
Diversen inlopen totaal 227 259 130
Totaal training/ scholing 171 69 61
Ontspanning 57 354 405
MZ week 193 190 176
Via Cursushuys -- 21 26
Totaal 660 939 805
Meer activiteiten voor jongeren
Jonge mantelzorgers hebben andere behoeftes. Speciaal voor hen hebben wij samen met jongerenwerkers van Cordaad Welzijn een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Voor drie leeftijdscategorieën: 12- jaar, 12-15 jaar en 16+ jaar. De activiteiten voor de jongere twee leeftijdsgroepen liepen het best. Daarbij waren bowlen en ‘chillen’ favoriet. In 40% van de gevallen namen ze een vriend(in) mee. Jonge mantelzorgers aan het ‘chillen’ in Jongerencentrum Odeon Symposium jonge mantelzorgers Op 21 februari 2019 hebben we een symposium georganiseerd: ‘Samen sterk voor jonge mantelzorgers’, samen met MEE Zuidoost Brabant, Gemeente Veldhoven, GGD Brabant-Zuidoost, Lumens, GGzE, Cordaad Welzijn en Gezondheidscentrum Heikant. Het was een boeiend en interactief symposium voor professionals werkzaam in Veldhoven. Deelnemers waren erg enthousiast, vooral over de ervaringsverhalen. Duidelijk werd dat herkenning en erkenning van jonge mantelzorgers door hun omgeving belangrijk is. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door een donatie van de Rabobank. Bart deelt zijn ervaringen als jonge mantelzorger

Respijtzorgprojecten

Respijtzorg geeft mantelzorgers de kans om hun zorg tijdelijk over te dragen. Om even tijd voor zichzelf te hebben en op te laden. Begin 2018 hebben we subsidie gekregen voor twee jaar van gemeente Veldhoven om vier lokale respijtzorgprojecten te starten:
 • Eetproject ‘Samen eten, even alles vergeten’ in restaurant Route 66
 • Creatieve workshops ‘De kunst van het ontspannen’ bij Atelier Soeff
 • Met Elkaar
 • Zeker op zondag
Uit de cijfers blijkt dat er veel behoefte is aan deze nieuwe initiatieven, behalve aan ‘Zeker op zondag’. Hoewel mantelzorgers alleen mochten komen namen de meesten (85%) degene voor wie ze zorgen mee. Ontspannen erop uit tijdens Met Elkaar ‘Samen eten, even alles vergeten’ in Route 66
2017 2018 2019
Indiase lunch -- 116 109
Met Elkaar -- 138 198
Samen eten, even alles vergeten 93 171 137
De Kunst van het Ontspannen -- 13 13
Zeker op zondag -- 0 0
Totaal 93 438 457