Samenwerking SWOVE, Cordaad Welzijn en Wél!zijn de Kempen

Aan de slag!

Dat was de oproep van de directeuren, besturen en de RvT op 11 april 2019 tijdens het samenzijn in het Veldhovense Witven. Op de agenda: intensieve samenwerking tussen SWOVE, Cordaad Welzijn en Wél!zijn de Kempen. In december 2018 trapten we de gezamenlijke zoektocht af en begin juni 2019 rondde we met hulp van de SESAM academie onze verkenning af op drie onderwerpen ICT, HRM en PR. Synergievoordeel
Levert samenwerking op deze drie punten ook synergievoordeel op? Deze vraag werd niet door SESAM beantwoord. De drie partijen blijken over de randvoorwaarden daarvoor ook anders te denken. Op 20 september steken vertegenwoordigers van de besturen en RvT van de 3 partijen de koppen bij elkaar. Welke stappen zetten we afzonderlijk, welke samen? Quickscan
In oktober heeft een externe deskundige de mogelijke varianten van samenwerking onderzocht tussen SWOVE, Cordaad Welzijn en Wél!zijn de Kempen. Op basis van een QuickScan en gesprekken met het bestuur, de directeur, vrijwilligers en medewerkers hebben we conclusies getrokken. Zelfstandig maar wel samen
SWOVE heeft aangegeven dat zij zeer open staat voor samenwerking. Zeker op de gebieden PR, ICT, HRM (arbeidswetgeving en personeelsadministratie), innovatie en vrijwilligers (werven). Randvoorwaarde voor SWOVE is dat zij een zelfstandige rechtspersoon blijft met eigenstandig bestuur, directie en besluitvorming. Cordaad Welzijn en Wélzijn de Kempen respecteren dit besluit en gaan verder onderzoeken of juridische invlechting van beide organisaties mogelijk is.

De eerste samenwerkingssuccessen kunnen we al vieren. Een goed voorbeeld is ’t Cursushuys.

’t Cursushuys

’t Cursushuys biedt vrijwilligers en mantelzorgers de mogelijkheid om cursussen, trainingen en workshops te volgen over allerlei onderwerpen. SWOVE denkt mee over het programma, de PR, het activeren van het netwerk en levert personeel. Eind 2018 zijn we als hoofdpartner ingestapt naast Cordaad Welzijn en Wél!zijn de Kempen. Gezamenlijk hebben we nog meer mantelzorgers en vrijwilligers bereikt dan het jaar ervoor, met name in Veldhoven. Dankzij een actief netwerk
Grote zorginstellingen zoals Oktober, Valkenhof, Severinus en Land van Horne hebben we gevraagd om hun vrijwilligers te attenderen op ’t Cursushuys. MEE en de GGzE plaatsen de trainingen en cursussen op hun website. En met resultaat. Eind 2019 heeft ‘t Cursushuys in totaal 111 cursussen, lezingen en workshops verzorgd voor 1621 deelnemers.

Aantal cursussen per doelgroep: