Ontmoeten

Meedoen aan de samenleving betekent ook dat je contact hebt met anderen. Samen het leven delen en vieren. Familie en het eigen netwerk staan doorgaans centraal. Is er geen familie (beschikbaar) en is het netwerk erg klein of weggevallen, dan kijken we verder. SWOVE probeert altijd eerst het eigen netwerk (weer) actief te maken. Daarnaast maken we ontmoetingen mogelijk, zoals:

- Samen de Dag Door
- Dementiecafé
- Belevingstuin
- Het BreiTheater
- Bij-een in het Groen
- Alleen koffie
- Ontmoeting in de wijk
- Cursus Creatief Leven

Samen De Dag Door

2017 2018 2019
Aantal actieve vrijwilligers per 31/12 30 29 27
Aantal intakegesprekken 44 49 46
Aantal deelnemers gestart 23 23 21
Aantal deelnemers per 31 december 52 42 41
Aantal deelnemers die 2x per week komen - 10 14
Aantal deelnemers gestopt - 38 22
Naar andere vormen van daginvulling* - 24 13
Aantal opnames om medische reden - 14 9

* ouderorganisaties, WMO enz

Samen De Dag Door (SDDD) is een dagbesteding voor ouderen die een stukje daginvulling zoeken. Vanwege hun beperkingen kunnen ze niet terecht bij reguliere activiteiten. Maar ze komen (nog) niet in aanmerking voor een WMO-indicatie. We werken op twee locaties met groepen van zes tot acht personen. Terwijl 27 vrijwillige gastheren en -vrouwen zorgen dat cliënten zich thuis voelen. In januari 2019 zijn we gestart op locatie de Dobbelsteen (De Rul). Daar zijn we nu drie dagdelen geopend. Op locatie Messenmaker kunnen cliënten vijf dagdelen terecht. Positieve effecten
We zien dat deelnemers ook buiten SDDD bij elkaar op bezoek komen. Een aantal wordt actiever thuis en pakt weer een hobby op. Daarnaast geven meerdere deelnemers aan dat ze sinds SDDD beter in hun vel zitten, zich prettiger en gehoord voelen. Ze kijken vaak uit naar de dag dat ze weer naar SDDD kunnen en er thuis over kunnen vertellen. Ze hebben weer een eigen verhaal.

Dementie Café drukbezocht

Ontmoeten en informeren, dat staat centraal tijdens het tweemaandelijkse Dementie Café in Veldhoven. Een plek voor mensen met dementie, hun familie, hulpverleners en andere belangstellenden. Met iedere keer een ander thema. Onderwerpen in 2019 waren: rechtsbescherming, omgaan met gedragsveranderingen, mantelzorgondersteuning en een persoonlijk verhaal. Maar ook een boeklezing door Sjef van Boekel en een kennissessie vanuit het Máxima Medisch Centrum.

Het Dementie Café is een gezamenlijk initiatief van SWOVE en de DOV-partners. We halen onze gastsprekers vanuit onze eigen organisaties. Maar gaan zeker ook voor verrassingen door zo nu en dan prominente persoonlijkheden te laten spreken. De avonden zijn goed bezocht met 80 tot 90 personen per avond. We zien een continue groei in bezoekersaantallen, onder wie ook professionals.

Cursus Creatief Leven

In 2019 zijn we begonnen om de cursus Creatief Leven aan te bieden. Dit is een praktische cursus voor mensen die merken dat ze eenzaam zijn. Voor mensen die het gevoel hebben dat er iets moet veranderen. Mooi aan de cursus is de balans tussen inzicht verwerven en oefenen met gedragsverandering. Denken en Doen.

“Mijn dochter belde me op en merkte dat het echt beter met me ging. Ze heeft nu geen knoop meer in haar maag als ze me spreekt.” Via creatieve opdrachten en huiswerk komen deelnemers tot nieuwe inzichten
Na de zomer is de eerste groep gestart met twaalf personen. Vier deelnemers zijn voortijdig gestopt wegens medische redenen. Opvallend was dat na afloop alle acht de deelnemers een afname lieten zien in gevoelens van eenzaamheid en aangaven veel vitaler te zijn. Ook deelnemers die ‘ernstig eenzaam’ scoorden in het begin, een doelgroep van wie men weet dat ze moeilijk uit hun situatie te halen zijn.
Gem. score voor Gem. score na
Eezaamheid 35.00 28.83
Vitaliteit 7.00 13.33
Eenzaamheidsscore is afgenomen, vitaliteitsscore is toegenomen


Een deelnemer merkte op: “Ik voel me ook gewoon steeds lekkerder. Ik weet nu beter waarom bepaalde keuzes in mijn leven zo gelopen zijn en waarom ik ze nu ook maak.”

Belevingstuin Veldhoven

Met subsidie van gemeente Veldhoven hebben SWOVE, Bijenhoudervereniging St-Ambrosius en andere lokale partijen in 2019 een prachtige Belevingstuin aangelegd. Deze tuin vormt een ontmoetingsplaats voor Veldhovenaren en mensen met dementie. Een plek waar ruiken, proeven, horen, zien en bewegen centraal staat op een veilige manier. Bijzonder is dat deze tuin voor iedereen toegankelijk is, jong en oud. Het gehele jaar door zijn hier diverse activiteiten. Verder wordt de tuin erg goed bezocht door moeders met kinderen, avondwandelaars en fitclubjes die even uitrusten door te beleven. Prachtige proeftuin
Met bijdragen van lokale bedrijven en winkeliers wordt de tuin steeds mooier en interactiever. Ook gaan we samen met de Technische Universiteit meer (bewegings)elementen toevoegen. SWOVE heeft hiervoor via Rabo ClubSupport een mooi bedrag binnengehaald. De Belevingstuin wordt daarmee een proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen binnen de dementiezorg, m.n. op het gebied van muziek, beweging en beleving.

Breitheater

Het Breitheater is sinds 2014 een wekelijks succes. Gemiddeld zijn er rond de 25 deelnemers uit diverse leeftijdscategorieën bij D’n Burgemister aan het handwerken. We werken met een wachtlijst. Op 9 september 2019 bestond het BreiTheater 5 jaar. Reden voor een feestje. Samen met alle deelnemers en vrijwilligers hebben we genoten van een heerlijke high tea. Lachen, handwerken en bijkletsen, al 5 jaar de succesformule van het BreiTheater

Bij-een in het Groen

De laagdrempelige dagbesteding Bij-een in het Groen is een unieke samenwerking tussen Bijenhoudervereniging St-Ambrosius en SWOVE. Een buitenplek voor ouderen op zoek naar contacten en ouderen met beginnende dementie. Op woensdag- en zaterdagochtend kunnen mensen genieten van een kopje koffie, lopen door de Belevingstuin of samen dingen doen. Ook bij mindere weersomstandigheden gaat de ontvangst gewoon door maar dan in het clubhuis ‘het Raethuis’. Deelnemers melden zich vooraf aan bij SWOVE. Groen doet goed
We zien een groeiende vraag naar Bij-een in het Groen. Mensen willen graag buiten zijn om te bewegen of vrijelijk te genieten van de natuur. Met een kopje koffie, een praatje, even wat contact. De opening van de Belevingstuin heeft hier een extra impuls aan gegeven.

Ontmoeting in de wijk

Het is een beproefd recept: contact maken door samen te eten. In 2019 hebben we vijf Ontmoetingen gehouden op twee locaties: Rundgraafpark en ontmoetingscentrum Zeelst. In Rundgraafpark nam de belangstelling af. Waar we in januari begonnen met 30 deelnemers hebben we in augustus de laatste vier personen verwezen naar ontmoetingscentrum Zeelst. In Zeelst is wel een constante groep van 35 tot 42 deelnemers. Na evaluatie is besloten om per januari 2020 van leverancier te wisselen. Dit zagen we direct terug in het aantal aanmeldingen (dec 2019). Beide locaties zitten weer vol. Samen eten en contact maken tijdens Ontmoeting in de wijk

Alleen koffie

Tussen de 18 en 24 deelnemers komen trouw iedere twee weken naar Sentrum 70 om gezellig met elkaar een kopje koffie te drinken. En de week te onderbreken met contact. In het voorjaar hebben kinderen uit groep 7/8 van de basisschool Eigenwijs pannenkoeken gebakken. Tot groot plezier van onze deelnemers. Binnen de groep vrijwilligers zijn er enkele wisselingen geweest waar zorgvuldig aandacht voor was.