Bijdragen aan de samenleving

We vinden het belangrijk dat Veldhovenaren participeren in de Veldhovense samenleving en bijdragen aan het welzijn van onze gemeenschap. Daarom faciliteren we mantelzorgers en vrijwilligers om hun energie en kwaliteiten in te kunnen zetten voor anderen. Want wat goed is voor de ander is vaak ook goed voor henzelf.

Daarbij zoeken we veelvuldig de samenwerking met andere organisaties. Door onze kennis te delen. En mee te bouwen aan (wijk)structuren waar bewoners op terug kunnen vallen.

- Dementievriendelijk Veldhoven
- Steunpunt Mantelzorg
- Week van de Mantelzorger
- Veldhoven Proeft
- Welzijn ouderen en mantelzorgondersteuning
- Wijknetwerken/Bouwteams
- Samen De Dag Door
- Samen Eén Veldhoven

Dementievriendelijk Veldhoven

We willen dat alle Veldhovenaren zich thuis blijven voelen, ook mensen met dementie. Daar hoort een dementievriendelijke omgeving bij. Samen met gemeente Veldhoven zet SWOVE deze visie neer en maakt de vertaalslag naar de praktijk. En met succes. Bouwen aan bewustwording
Inmiddels heeft SWOVE samen met de DOV-partners (Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven) en andere ketenpartners het landelijke keurmerk ‘Samen dementievriendelijk’ behaald. Ons netwerk met winkeliers, lokale bedrijven, politie en professionals in zorg en welzijn groeit. En daarmee creëren we steeds meer bewustzijn voor burgers van Veldhoven met dementie. Voor alle Veldhovenaren
Ook openbare voorzieningen hebben onze aandacht. In 2019 hebben we samen met Bijenhoudervereniging St-Ambrosius en lokale partijen de Belevingstuin geopend. En zijn we samen met Bibliotheek Veldhoven de Dementheek gestart. Daarnaast organiseren we samen met de DOV-partners het tweemaandelijks Dementie Café. Verder heeft SWOVE een Informatiepunt Dementie waar we mantelzorgers, vrijwilligers en professionals van advies en informatie voorzien. Met waardevolle partners
Bij alle stappen die we zetten zoeken we de samenwerking op. Dankzij partners als DOV, huisartsen, winkeliers, lokale MKB, Bibliotheek, Rabobank, Máxima Medisch Centrum, ASML en TU/e hebben we bovenstaande voorzieningen gerealiseerd én kunnen we deze doorontwikkelen. Zo zetten we Veldhoven gezamenlijk steeds meer op de kaart als Dementievriendelijke gemeente.

Steunpunt Mantelzorg

We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Hierbij werken we samen met andere organisaties en stichtingen, zoals Seniorweb, Stichting Zelfhulp, Gezondheidspraktijk Dakini en Oktober. Week van de Mantelzorg
In de Week van de Mantelzorg (10 t/m 15 november) hebben we samen met vrijwilligers en mantelzorgers een aantal mooie gevarieerde activiteiten gehad. Van bowlen, proeverijen tot een gezellige bedankavond. Hier hebben 176 mensen aan meegedaan, inclusief jonge mantelzorgers. De vrijwilligers en mantelzorgers hebben zich verwend gevoeld. Samen genieten tijdens de Week van de Mantelzorg Het publiek kende zijn klassiekers tijdens deze meezingmiddag

Veldhoven Proeft

Culinair festival ‘Veldhoven Proeft’ stond op 6 september even in het teken van mantelzorgers. In samenwerking met Bazelmans Audio Visional en de organisatie van het festival heeft SWOVE een verwenmiddag georganiseerd voor 200 mantelzorgers. Heerlijk eten, lekker weer en mooie acts zorgden voor een hoop lachende gezichten.

Welzijn ouderen en mantelzorgondersteuning

In het kader van integrale toegang vond in 2019 regelmatig afstemming plaats tussen het gemeentelijke generalistenteam en de ouderenadviseurs van SWOVE over het welzijn van ouderen en mantelzorgondersteuning.

Wijknetwerken/Bouwteams

De ouderenadviseurs van SWOVE participeren in de wijknetwerken Oerle, Heikant/Veldhoven Noord, Zeelst en Meerveldhoven, Veldhoven Dorp en in Zonderwijk/ ’t Look/Dekker/Cobbeek. In deze wijknetwerken komen vertegenwoordigers van formele en informele verbanden bij elkaar. Daarnaast neemt SWOVE deel aan Bouwteam Noord, Zuid en Oost waarbij de doelstelling is dat professionals in zorg en welzijn elkaar beter weten te vinden.

Samen De Dag Door

Op onze dagbesteding Samen De Dag Door komen ouderen die een stukje daginvulling zoeken, maar dit vanwege beperkingen niet kunnen vinden bij de reguliere activiteiten. SWOVE organiseert de intakegesprekken, de planning van de dagdelen en de inzet van geschoolde vrijwilligers. Op de locaties Dobbelsteen en de Messenmaker zijn we met meerdere organisaties gehuisvest en werken we samen waar mogelijk. Ook met externe partners zoals het Sondervick College. Uitstapje naar de Belevingstuin

Samen Eén Veldhoven

SWOVE is in 2019 een werkgroep ‘eenzaamheid’ gestart met gemeente Veldhoven en een aantal samenwerkingspartners op het gebied van welzijn en zorg. Samen gaan we voor een goed plan van aanpak voor alle doelgroepen in Veldhoven die te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid. Daarbij hebben we een convenant getekend met de landelijke overheid om ons aan te sluiten bij het programma Eén tegen Eenzaamheid. Om alle Veldhovenaren te betrekken bij het thema eenzaamheid vroegen we ze een naam te verzinnen voor de werkgroep. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) is uit de vele inzendingen de naam Samen Eén Veldhoven gekozen.