In onze participatiesamenleving dragen mensen bij aan de samenleving en nemen ze deel aan de samenleving. SWOVE helpt kwetsbare mensen in Veldhoven om zo lang mogelijk mee te doen. Zodat ze 1. kunnen bijdragen aan de samenleving; 2. voor anderen kunnen zorgen; 3. zelfredzaam zijn en 4. andere mensen kunnen ontmoeten. Dit Jaarverslag geeft u een overzicht van wat we op deze vier gebieden gedaan hebben en wat de resultaten waren.